Drame China 2007 110' Madarin FR NL

Getting Home

Benshan Zhao, Qiwen Hong, Dandan Song
Getting Home relate l'histoire d'un fermier qui tente de ramener le corps de son ami décédé loin de leur ville. Comédie noire sous forme de road movie.
Setting
Sally Cummings
Screenplay
Yao Wang, Yang Zhang
Photography
Yiu-Fai Lai, Nelson Yu Lik-wai